ساکنان آگداش با مواد مخدر بازداشت شدند

[ad_1]

افسران پلیس منطقه آگداش (DPD) عملیات موفقیت آمیزی را علیه قاچاقچیان مواد مخدر انجام داده اند.

طبق اطلاعات ارائه شده توسط “منطقه” توسط گروه منطقه ای شکی به خدمات مطبوعاتی وزارت کشور ، در نتیجه اقدامات انجام شده بر اساس اطلاعات عملیاتی دریافت شده ، ساکن شهر س. نبیف به عنوان مظنون بازداشت شد.

در بازرسی شخصی از کیسه سلفون 485 گرم ماری جوانای خشک کشف شد.

در نتیجه سایر عملیات جستجو علیه قاچاق مواد مخدر ، یکی از ساکنان آغداش اس. مصطفی اف ذخیره. 455 گرم ماری جوانای خشک به عنوان مدرک مهم کشف و ضبط شد.

تحقیقات در کلانتری آگداش در جریان است.[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید