سال 2021 در ترکیه “سال زبان ترکی” اعلام شده است


ترکیه سال 2021 را سال یونس امره و زبان ترکی اعلام کرده است.

در این گزارش آمده است ، رجب طیب اردوغان ، رئیس جمهور ترکیه این فرمان را امضا كرده است.

در این دستور گفته شده است که سال 2021 توسط سازمان آموزشی ، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) به سالگرد 700 سالگی درگذشت یونس امره ، یکی از سنگ بنای زبان و فرهنگ ترکی ، به لیست سالگردهای بزرگداشت یونس امره اضافه شده است.دیدگاهتان را بنویسید