سال گذشته 597 نفر در آذربایجان خودکشی کردندتعداد خودکشی های ثبت شده در سال گذشته در آذربایجان اعلام شده است.

طبق دادستانی ، در سال 2020 597 مورد خودکشی در کشور ثبت شده است.

این 32 نفر بیشتر از سال 2019 است.

یعنی امسال 565 مورد خودکشی ثبت شده است.دیدگاهتان را بنویسید