سال گذشته 597 نفر در آذربایجان خودکشی کردند

[ad_1]

تعداد خودکشی های ثبت شده در سال گذشته در آذربایجان اعلام شده است.

طبق دادستانی ، در سال 2020 597 مورد خودکشی در کشور ثبت شده است.

این 32 نفر بیشتر از سال 2019 است.

یعنی امسال 565 مورد خودکشی ثبت شده است.[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید