سال گذشته 3 هزار و 48 دانشجو جابجا شدندنتایج انتقال دانشجویان به آذربایجان در سال گذشته اعلام شد.

وزارت آموزش و پرورش گزارش داد.

خاطرنشان شد که در سال 2020 دانش آموزان از م institutionsسسات آموزش عالی کشور و خارج از کشور منتقل شده و یا از یک رشته تخصصی به دیگری تغییر یافته اند و همچنین دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد به م institutionsسسات آموزش متوسطه ویژه کشورمان منتقل می شوند.

خاطر نشان شد كه 2625 درخواست آموزش عالی و 423 درخواست آموزش متوسطه متوسطه توسط 3048 دانشجو از طریق پورتال transfer.edu.az ارسال شده است.دیدگاهتان را بنویسید