سال گذشته هشت دادستان اخراج شدند

[ad_1]

بنا بر گزارش ها ، دادستانی کل در 8 ژانویه یک جلسه عملیاتی برگزار کرد تا درباره کارهای انجام شده توسط دادسرا در سال 2020 و کارهای پیش رو بحث کند.

سرویس مطبوعاتی دادستانی کل در گزارشی گفت.

دادستان ارشد جلسه کامران علی اف سخنرانی کرد.

بیان شد که به دلیل کمبود خدمات آنها در طول دوره گزارش 30 یک کارمند دادستانی به مسئولیت انضباطی آورده شد ، 2 نفر از آنها از دادسرا اخراج شدند ، 8 نفر اخراج شدند ، 15 سرزنش یا سرزنش شدید 5 مجازات انتظامی دیگری نیز برای این شخص تعیین شد.[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید