سال گذشته ، گردشگری گرجستان 3 میلیارد دلار ضرر کرد

[ad_1]

“درآمد گردشگری گرجستان در سال 2020 به دلیل همه گیری 3 این مبلغ یک میلیارد دلار کاهش یافته است ، مبلغ هنگفتی برای اقتصاد کشور.

براساس دفتر محلی این گزارش ، این را رئیس جمهور بانک ملی کشور اعلام کرد کوبا کوونتادزه گفت

وی گفت که همه گیر COVID-19 بیشترین ضربه را به بخش گردشگری گرجستان زده است.

به گفته گونتاتادزه ، بهبود اقتصادی کشورهایی که اقتصاد آنها به گردشگری بستگی دارد ممکن است بیش از انتظار پیش رود.[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید