روش استخدام بنیاد یاشات اعلام شده است

[ad_1]

در رابطه با حمایت از تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان ، روش استخدام صندوق کمکی برای تأمین هزینه مجروحان و خانواده های شهدا (صندوق “یاشات”) اعلام شده است.

گزارشی خبر می دهد که قوانین رسمی صندوق هستند در پورتال منتشر شده.

اشاره شد که کارمندان بخش مربوط به آژانس دولتی خدمات ملکی و نوآوری اجتماعی تحت ریاست جمهوری جمهوری آذربایجان ، که سازمان دهنده کار بنیاد است ، در خدمات ملکی در نظر گرفته می شوند. کارکنان مطابق با قوانین در زمینه خدمات ملکی تشکیل می شوند.[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید