رسیدگی به پرداخت حقوق غیرمتعارف در دستور کار مجلس امروز

به گزارش ایرنا ، جلسه علنی مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش با رئیس جمهور محمد بیکر کلیباف برگزار شد.

در جلسه امروز ، گزارش کمیته آموزش ، تحقیقات و فعالیتهای فناوری در مورد طرح اصلاح مواد قانون تأسیس و مدیریت مدارس و مراکز آموزشی غیردولتی و گزارش کمیته کشاورزی ، آب ، طبیعی منابع و محیط زیست در مورد طرح افزودن یادداشت به قانون بیمه کشاورزی بررسی می شود.

گزارش کمیته کشاورزی ، آب ، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد پیش نویس پروتکل برای حفظ تنوع بیولوژیکی ضمیمه کنوانسیون چارچوب دریای خزر در مورد محیط زیست دریایی و گزارش کمیته امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد تأسیس یک سازمان پدافند غیرعامل از دیگر موارد است. موارد در دستور کار امروز کار نمایندگان اعلام شد.

گزارش کمیته آیین نامه داخلی مجلس در مورد اصلاح و الحاق مقالات قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان و گزارش کمیته صنعت و معدن با تأیید درخواست تحقیق درباره عملکرد سازمان استاندارد ملی برنامه و بودجه و حسابهای ایران درخواست تحقیق در مورد پرداخت حقوق غیرمتعارف در دستگاههای اجرایی و گزارش کمیسیون اقتصادی برای بررسی مغایرتهای قانونی در نحوه انتخاب و انتصاب رئیس سازمان برای بورس و اوراق بهادار در جلسه امروز مورد بررسی قرار می گیرد.

نمایندگان امروز همچنین گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد تغییر ساعت رسمی کشور را مورد بررسی قرار می دهند.

دیدگاهتان را بنویسید