رئیس صندوق حمایت از اجتماعی دولت یک کارت بازنشستگی به خانواده شهید اهدا کرد

[ad_1]

رئیس صندوق حمایت از اجتماعی دولت در وزارت کار و حمایت اجتماعی جمعیت هیمالی مامیشوف با خانواده شهید الوین ساروان اوغلو شیالایف (شیروان) دیدار کرد.

به گزارش اداره روابط عمومی و ارتباطات وزارت کار و حمایت اجتماعی ، مامیشوف گفت که یاد الوین شیخالیف که در نبردهای آزادی کشورمان از فاشیسم ارمنستان به اوج شهادت نائل شد ، همیشه در قلب ما زنده خواهد ماند.

رئیس بنیاد گفت که خانواده های شهدا تحت مراقبت دولت هستند. وی به عنوان یکی دیگر از نگرانی های فرمان رئیس جمهور الهام علی اف ، خاطرنشان کرد که حقوق بازنشستگی ماهانه رئیس جمهور برای خانواده های شهدا از 300 به 500 منات از اول ژانویه افزایش یافته است.

رئیس بنیاد با اشاره به اینکه قبلاً به خانواده الوین شیالایف مستمری ماهانه رئیس جمهور و همچنین مزایای اجتماعی تعلق گرفته است ، کارت بازنشستگی و همچنین کارت “یکی از اعضای خانواده شهید” به خانواده اهدا کرد. این خانواده درمورد اقدامات حمایتی اجتماعی که برای خانواده های شهدا در نظر گرفته شده است ، به طور دقیق مطلع شدند.[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید