رئیس جمهور در ارتباط با بنیاد یاشات به شهروندان خطاب کرد

[ad_1]

ارگان ویژه ای برای رسیدگی به شکایات بنیاد یاشات تشکیل شده است. شکایات از طریق این نهاد با سرعت و جزئیات بیشتری بررسی خواهد شد.

این را رئیس آژانس دولتی خدمات شهروندان و نوآوری اجتماعی زیر نظر رئیس جمهور بیان کرد اولوی مهدیف امروز در یک کنفرانس خبری گفت.

وی یادآور شد که از نهادهای اجرای قانون خواسته شده بود تا حسابهای جعلی را در شبکه اجتماعی بنیاد یاشات باز کنند:

“قبلا اقدامات مناسبی علیه این افراد انجام شده است. ما از شهروندان خود می خواهیم در صورت مشاهده چنین اطلاعاتی ، بلافاصله ما را مطلع كنند. “[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید