رئیس جدیدی در یکی از بخشهای پلیس در باکو منصوب شده است – منحصر به فرد

[ad_1]

رئیس اداره 25 پلیس اداره پلیس منطقه نظامی ، باکو ، سرهنگ دوم پلیس المیر حسین اف اخراج شده

براساس یک گزارش ، وزیر کشور یک سرلشکر است ولایات ایوازوف دستور مربوطه را امضا کرد.

با دستور دیگری از وزیر ، سرهنگ دوم پلیس جایگزین وی شد تراب پاشائوف مقرر شده.

لازم به ذکر است که پاشائوف رئیس پلیس سابق است که در سیستم اجرای قانون به عنوان کارمندی با نفوذ و حرفه ای شناخته می شود. شاهمر پاشائفپسر است.

پیش از این انتصاب ، پاشایف به عنوان رئیس بخش هفتم پلیس اداره پلیس منطقه بیناگادی کار می کرد.[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید