دیلگام عسگاروف در مورد شکنجه هایی که در ارمنستان تحت شکنجه قرار گرفت صحبت می کند

[ad_1]

“صدای توپخانه ما به آرامی نزدیک می شد. آنها بسیار نگران بودند. ما را ساعت 11 شب از شوشا به گوروس بردند. “

بر اساس این گزارش ، این نظرات در یک کنفرانس مطبوعاتی که توسط کمیسیون دولتی زندانیان و شهروندان مفقود و محروم سازماندهی شده بیان شد. دیلگام عسگاروف او گفت.

وی گفت بعداً او را به ایروان بردند: “در زندان کسی نبود. من را زمین زدند و لگد زدند ، وسایلم را دزدیدند. آنها حتی خمیردندان و یک برس را سرقت کردند. رئیس زندان پنج دقیقه با ما صحبت کرد. آنها درب سلول را پیدا کردند. آنها در را با چکش زدند. سپس آنها مرا به گوروس و سپس به خانکندی بردند. سپس من را به ایروان بردند و به فرودگاه آوردند. “[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید