دکتر: واکسن های وارداتی به آذربایجان در آزمایشگاه ما آزمایش می شوند

[ad_1]

“واکسن های وارد شده به آذربایجان در آزمایشگاه و در کشور ما مورد آزمایش قرار می گیرند.”

بر اساس این گزارش ، این را رئیس گروه پیشگیری و کنترل بیماری واحد مدیریت واحدهای ارضی پزشکی (پزشکی) بیان کرد. یاکوت کارائوا او گفت.

“در سفر به ترکیه ، ما پتانسیل این کشور را دیدیم و در حال کار برای ایجاد چنین آزمایشگاههایی در آذربایجان هستیم. این مسئله یک روز یا یک سال نیست. ما در مورد آموزش هم از نظر فنی و هم از متخصصان صحبت می کنیم. ما قطعاً از این فرصت ها استفاده خواهیم کرد. گفت دکتر[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید