در سال های اخیر ، SBS 12 کشتی مدرن خریداری کرده است

[ad_1]

در سالهای اخیر ، سرویس مرزی ایالتی (SFS) در کارزار دریایی 12 کشتی مدرن گارد ساحلی شرکت کرده است.

براساس گزارش ، این کار توسط سرهنگ جنرال رئیس SFE انجام شد الچین گلی اف وی این سخنان را در تاریخ 25 مه در هنگام افتتاح ساختمان اداری جدید گارد ساحلی منطقه ای مرکزی بیان کرد.

تأکید شد که هشت دیدار رئیس جمهوری جمهوری آذربایجان ، فرمانده کل نیروهای مسلح الهام علی اف از واحد نظامی برای بازرسی از کشتی های جدید گارد ساحلی SBS بیانگر توجه زیاد به حفاظت از دریانوردی است. مرز ها.[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید