در روسیه ، بیش از 23000 نفر روزانه به COVID-19 آلوده می شوند

[ad_1]

یک روز دیگر در روسیه 23351 COVID-19 تشخیص داده شد.

این بیانیه از ستاد عملیاتی کشور آمده است.

اشاره شد که تعداد افراد آلوده به ویروس کرونا در روسیه 3 260 138 به مردم رسید. تعداد مرگ و میر ویروس در کشور حتی بیشتر است 482 تعداد افراد را افزایش دهید 58 988افزایش یافته است به.

از ویروس کرونا در روسیه تا کنون 2 640 036 بیمار بهبود یافت. در حال حاضر در روسیه است 561 114 بیمار تحت ویروس کرونا قرار دارد.[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید