در دوره سخت قرنطینه ای ، 17 میلیون پیام کوتاه پاسخ منفی دریافت کردند

[ad_1]

در آوریل سال گذشته ، مرکز توسعه دولت الکترونیکی به همراه وزارت کشور “سامانه ای برای دریافت مجوزها و نظارت بر اجرای رژیم خاص قرنطینه” را ایجاد کردند. در سال 2020 ، بیش از 1.27 میلیون شهروند و بیش از 139000 سازمان حق کار از طریق سیستم را دارند.

بر اساس این گزارش ، این در گزارش مرکز توسعه دولت الکترونیکی (مرکز توسعه دولت الکترونیکی) آژانس دولتی خدمات ملکی و نوآوری اجتماعی تحت ریاست جمهوری برای نتایج سال 2020 بیان شده است.

اشاره شد که در طول سال سیستم مجوز پیام کوتاه بیش از 112 میلیون پیامک از شهروندان دریافت کرده و مجوزهای مربوط به 95 میلیون درخواست را صادر کرده است. 17 میلیون شکایت رد شد.[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید