در حادثه رانندگی در آبشرون یک جوان 18 ساله زخمی شدیک حادثه جاده ای در منطقه آبشرون رخ داد که در نتیجه آنها زخمی شدند.

بر اساس یک گزارش ، عباساده روان ایواندیار اوغلو ، متولد 2003 ، در این حادثه زخمی شد.

مرد زخمی به بیمارستان منتقل و تحت نظارت پزشکی منتقل شد.

این واقعیت در حال بررسی است.دیدگاهتان را بنویسید