درآمد جمعیت در آذربایجان حدود 2٪ کاهش می یابد

[ad_1]

درآمد اسمی جمعیت آذربایجان در سال 2020 55 726.1 میلیون منات

طبق کمیته آمار دولتی ، این نسبت به مدت مشابه سال گذشته 1.8 درصد کمتر است.

سال گذشته ، درآمد اسمی سرانه کشور 2.5٪ کاهش یافت 5 587.6 منات افتاد.[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید