جورجیا قانون بخشودگی را تصویب کرد

[ad_1]

پارلمان گرجستان در قرائت سوم قانون عفو ​​را تصویب کرد.

براساس دفتر محلی این گزارش ، 83 قانونگذار به این قانون رأی مثبت دادند.

طبق این قانون ، این عفو ​​برای مرتکبان جرایم کمتری در حدود 80 ماده از قانون مجازات تا 11 دسامبر سال گذشته اعمال می شود. دادگاه پرونده های همه کسانی را که باید بخشوده می شوند ، بررسی می کند.

با این بخشودگی بیش از 1500 زندانی آزاد می شوند.

این قانون باید ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن آن اجرا شود.[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید