جورجیا ریاست GUAM Report.az را به عهده گرفت

[ad_1]

گرجستان ریاست سازمان دموکراسی و توسعه اقتصادی – GUAM را به عهده گرفت.

طبق دفتر گزارش گرجستان ، ریاست جمهوری کشور همسایه از آذربایجان منتقل شده است.

در دوران ریاست جمهوری یک ساله گرجستان بر گوام ، اولویت های اصلی تقویت روابط درون سازمان ، تقویت همکاری های سیاسی ، بین بخشی و بین پارلمانی و تعمیق روابط بین ملت ها خواهد بود.

لازم به ذکر است که این سازمان به نمایندگی از گرجستان ، اوکراین ، آذربایجان و مولداوی در سال 1997 تأسیس شد.[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید