جلوگیری از بی قانونی در انتخابات باید در دستور کار قرار گیرد / نیاز به حداکثر مشارکت
امام جمعه گرمسار با تأکید بر لزوم مشارکت حداکثری مردم در انتخابات گفت: جلوگیری از بی قانونی در اجرای انتخابات باید در دستور کار قرار گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید