تیم ملی کشورمان به یک تورنمنت بین المللی در ایران دعوت شده استتیم ملی فوتسال آذربایجان به یک تورنمنت بین المللی در ایران دعوت شده است.

بر اساس این گزارش ، داود پرخیزکار ، رئیس فدراسیون فوتبال ایران ، به تسنیم گفت.

وی با بیان اینکه انتظار پاسخ از فدراسیون فوتبال آذربایجان را دارند گفت: “ما هنوز پاسخی دریافت نکرده ایم. اگر آذربایجان دعوت ما را بپذیرد ، ما موافقت می کنیم تیم ملی عراق را در این مسابقات گنجانیم.”

لازم به ذکر است که مسابقات برای ماه فوریه برنامه ریزی شده است.دیدگاهتان را بنویسید