تعداد مین های کشف شده در مناطق آزاد شده اعلام شده است


آژانس اقدام مین جمهوری آذربایجان (ANAMA) اطلاعات هفتگی را در مورد عملیات در مناطق آزاد شده ارائه می دهد.

به گزارش آناما ، در طی عملیات جستجو در تاتار ، آغدم ، فوزولی ، شوشا ، گوبادلی ، جبرائیل و زنگیلان از 7 تا 12 ژوئن ، ضد نفر 596، ضد تانک 54 مال من و 144 مهمات منفجر نشده پیدا و خنثی شد.

در نتیجه 1 116 762 مساحت m² (111.6 هکتار) از مین و مهمات منفجر نشده پاکسازی شده است.دیدگاهتان را بنویسید