تعداد سربازان ارمنی که در قره باغ کشته شده اند در حال افزایش است

[ad_1]

اجساد شش سرباز ارمنی دیگر نیز در بازرسی در حدروت پیدا شد.

این گزارش توسط “گزارش” با اشاره به رسانه های ارمنستان گزارش شده است.

اشاره شده است که بدن آنها غیر قابل تشخیص شده است. اما سربازان بلیط نظامی دارند. امروز همراه با هادروت جستجوها در مسیرهای جبرائیل و عسکران انجام شد.

بدین ترتیب تعداد اجساد ارمنی یافت شده در قره باغ به 1194 نفر رسید.[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید