تعداد خارجیانی که در آذربایجان تحصیل می کنند اعلام شده استحدود 6500 فرد خارجی و بی تابعیت از 89 کشور جهان برای سال تحصیلی 2020-2021 در م institutionsسسات آموزش عالی و متوسطه جمهوری آذربایجان تحصیل می کنند.

وزارت آموزش و پرورش گزارش داد.

اشاره شد که این دانشجویان عمدتا نماینده ترکیه ، ایران ، گرجستان ، روسیه ، عراق ، نیجریه ، ترکمنستان ، هند ، پاکستان و سایر کشورها هستند.دیدگاهتان را بنویسید