تصاویر از روستای کاگلیبار از روستای باگلیپیا

[ad_1]


وزارت دفاع فیلم هایی را از روستای باگلیپیا در منطقه کالباجار منتشر کرد.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید