تصادف دو خودرو در گوبستان ، برخی از افراد زخمی شدند
یک حادثه رانندگی در منطقه گوبوستان رخ داد که در نتیجه آنها زخمی شدند.

دیدگاهتان را بنویسید