تبریک از ممدیاروف به راجبوف: “امسال سال ماست”شهریار ممدیاروف بازیکن شطرنج آذربایجانی به تیمور راجبوف ، برنده مسابقات مستر Airthings ، به همکار خود تبریک گفت.

به گزارش “گزارش” ، این استاد بزرگ 35 ساله در صفحه فیس بوک خود گفته است.

در این بیانیه آمده است: “امسال سال ماست. تیما به شما تبریک می گویم. موفقیت شما ادامه یابد.”

لازم به ذکر است تیمور راجبوف در فینال لوون آرونیان شطرنج باز ارمنستان را شکست داد.دیدگاهتان را بنویسید