تاکنون بنیاد یاشات 883000 منات هزینه کرده است

[ad_1]

“96 پرداخت تاکنون انجام شده است.”

این را رئیس آژانس دولتی خدمات شهروندان و نوآوری اجتماعی زیر نظر رئیس جمهور بیان کرد اولوی مهدیف امروز در یک کنفرانس خبری گفت.

به گفته وی ، از بنیاد یاشات 883 278.49 “مبلغ تحت پوشش سازمان مربوطه 36،793.65 منات بود.”[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید