بیش از 2700 نفر از اعضای خانواده شهدا از مزایای اجتماعی بهره مند شدند

[ad_1]

صندوق دولتی حمایت از اجتماعی در وزارت کار و حمایت اجتماعی جمعیت همچنان به اعضای خانواده های شهدای جنگ بزرگ میهنی حقوق و مزایا و حقوق بازنشستگی ماهانه اعطا می کند.

به گفته این وزارتخانه ، این صندوق از قبل موجود است 1100بیشتر از یک شهید 2700برای این نوع تأمین اجتماعی به بیش از 1 عضو خانواده مزایای اجتماعی اختصاص داده است.

روند در حال انجام به صورت الکترونیکی و فعال و بدون هیچ گونه درخواست اعضای خانواده شهدا انجام می شود.

قرارها به خانواده شهدا اطلاع داده شد. جلسات منظم مقامات وزارتخانه با خانواده شهدا ادامه دارد. در بسیاری از موارد ، طی این جلسات ، کارت های بازنشستگی به آدرس خانواده های شهدا ارائه می شود.[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید