بیانیه گری و رومرو از قره باغ
مدیر ساحلی قره باغ ، اخبار جریمه شدن خامس رومرو ، فوتبالیست اسپانیایی و اعزام به تیم ذخیره را توضیح داد.

دیدگاهتان را بنویسید