بیانیه مربوط به سربازان گمشده بنیاد یاشات

[ad_1]

“در حال حاضر برخی از مفقودین هستند که شهادت آنها تأیید شده است. ما برای دیگر مفقودین آرزوی بازگشت سالم داریم. “

این را رئیس آژانس دولتی خدمات شهروندان و نوآوری اجتماعی زیر نظر رئیس جمهور بیان کرد اولوی مهدیف امروز در یک کنفرانس خبری گفت.

به گفته وی ، بنیاد یاشات فقط در صورت مراجعه افرادی که شهادت آنها تأیید شده باشد ، از آنها دیدار خواهد کرد.[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید