به خانواده های شهدا و جانبازان “کارت زنده” تعلق می گیرد

[ad_1]

ما در حال فکر کردن در مورد یک پروژه نقشه YASHAT هستیم. هر خانواده این کارت را دریافت می کند. “

این را رئیس آژانس دولتی خدمات شهروندان و نوآوری اجتماعی زیر نظر رئیس جمهور بیان کرد اولوی مهدیف امروز در یک کنفرانس خبری گفت.

به گفته وی ، این کارت می تواند در مراکز پذیرایی و مکان های دیگر مورد استفاده قرار گیرد: “از طریق این کارت تخفیف های خاصی اعمال می شود.”[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید