بزوس از سمت مدیرعاملی آمازون استعفا دادجف بزوس ، صاحب پورتال خرید آمازون ، در سه ماهه سوم سال جاری از سمت مدیرعاملی استعفا خواهد داد.

براساس گزارش ، این در نامه ای که بزوس برای کارمندان ارسال کرده است بیان شده است.

اندی جسی جایگزین وی خواهد شد. جف بزوس رئیس هیئت مدیره آمازون خواهد بود.دیدگاهتان را بنویسید