برنامه بورس تحصیلی در چین برای افرادی که در بهداشت عمومی کار می کنند

[ad_1]

دانشکده بهداشت عمومی Wanke در دانشگاه Qinghua در جمهوری خلق چین برنامه بورسیه حرفه ای های بهداشت عمومی را برای سال تحصیلی 2021-2022 اعلام کرد.

وزارت آموزش و پرورش گزارش داد

این برنامه را فقط کارمندان بهداشتی که در م institutionsسسات دولتی کار می کنند یا روسای م institutionsسسات پزشکی می توانند اجرا کنند.

آخرین مهلت درخواست بورس تحصیلی کارشناسی ارشد 31 مارس 2021 است.

درباره برنامه بورس تحصیلی بیشتر بدانید پیام شما می توانید از طریق ملاقات کنید[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید