برای کسانی که می خواهند زودتر مدرسه را تمام کنند امتحان برگزار می شود

[ad_1]

امتحانات خارجی برای دانشجویان مستعد که می خواهند هر سطح از آموزش عمومی را زودتر از موعد به پایان برسانند برگزار می شود.

طبق دستور وزارت آموزش و پرورش شهر باکو (BCDE) ، آزمون خارجی در 19 ژانویه برگزار می شود.

دانش دانشجویان ثبت نام شده از طریق آزمون تستی تست می شود. آزمون متناسب با برنامه های درسی با 10 سوال از هر موضوع تهیه می شود و نتایج توسط کمیته مربوطه در مقیاس 100 نمره ارزیابی می شود. دانش آموزان مستعدی که با موفقیت در این آزمون موفق به مصاحبه می شوند ، مصاحبه می شوند.

لازم به ذکر است که آزمون بیرونی دانش آموزان با استعداد مطابق با “قوانین اتمام زود هنگام دوره ابتدایی ، متوسطه عمومی و متوسطه” ، مصوب با دستور مربوطه وزارت آموزش و پرورش انجام می شود.[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید