بازداشت موقت مقامات وزارت خارجه تمدید شد

[ad_1]

دادگاه منطقه Sabail سخنرانی هایی در مورد تمدید حصر خانگی فرهاد ملا زاده ، وزیر خارجه پیشین ، فیگ باقروف ، رئیس سابق بخش کنسولی و سایر مقامات – نوروپاشا عبدولایف ، سلیم علیزاده ، ایلگار علی اف را شنید.

“گزارش” گزارش می دهد که قاضی مدینه باگیرووااین تصمیم طی روندی به ریاست

طبق تصمیم ، ارائه ارائه شد. حبس خانگی متهم برای سه ماه دیگر تمدید شد.

لازم به ذکر است که بازداشت شدگان سرویس امنیت دولتی تحت مواد 179.3.2 (اختلاس گسترده) ، 308 (سو abuse استفاده از قدرت) ، 311 (رشوه) قانون کیفری متهم شده اند.

دادگاه منطقه Sabail آنها را به بازداشت موقت بازداشت کرد. دادگاه بعداً بازداشت موقت را با حبس خانگی جایگزین کرد.[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید