باران شدید و باد شدید در باکو می وزد – هشدار

[ad_1]

در باکو و در شبه جزیره آبشرون در تاریخ 30 ژانویه انتظار می رود باران به صورت پراکنده باریده و در برخی از مناطق شبه جزیره شدت یابد.

با توجه به خدمات ملی آب و هواشناسی yدر تاریخ 31 ژانویه ، یک وزش باد جنوب غربی خواهد وزید که به 15-18 متر بر ثانیه افزایش می یابد ، و گاهی اوقات به 20-23 متر در ثانیه افزایش می یابد.

در مناطق آذربایجان در تاریخ 30 ژانویه پیش بینی می شود هوا در کشور بارانی ، در کوهها و کوهپایه ها و در مکانهای شدید برفی باشد. در تاریخ 31 ژانویه ، وزش باد غربی می وزد که در بعضی از نقاط به 20-25 متر بر ثانیه افزایش می یابد.[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید