این خطر وجود دارد که یک هلیکوپتر نظامی در استانبول سقوط کندپشت هلی کوپتر نظامی متعلق به فرماندهی ژاندارمری با تیر چراغ برق در فرودگاه صبیحه گوکچن استانبول سقوط کرد.

آژانس آنادولو گزارش می دهد.

این حادثه در ساعت 17:45 به وقت محلی هنگام فرود هلی کوپتر در فرودگاه اتفاق افتاد. کارگران پزشکی ، آتش نشانان و افسران پلیس در این حادثه نقش داشتند.

در این حادثه هیچ کس زخمی یا کشته نشده است.

فرودگاه به دلیل حادثه قطع نشده است.دیدگاهتان را بنویسید