اوپک: در سال 2021 تولید نفت خام در آذربایجان 730 هزار بشکه خواهد بود

[ad_1]

سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) تخمین می زند که تولید هیدروکربن های مایع در آذربایجان در دسامبر سال 2020 به طور متوسط ​​روزانه باشد 20 هزار بشکه افزایش یابد 710 هزاران بشکه

این گزارش به گزارش اوپک از ژانویه استناد می کند که می گوید حجم آن روزانه است 590 هزاران بشکه نفت خام و 120 هزاران بشکه میعانات.

بر اساس این گزارش ، تولید میعانات از میدان شاه دنیز به رکورد رسیده و انتظار می رود روزانه افزایش یابد. 123 هزاران بشکه پیش بینی می شود تولید در این منطقه بیشتر افزایش یابد.

طبق پیش بینی تولید هیدروکربن های مایع در آذربایجان در سال 2020. 60 هزار بشکه کاهش می یابد 730 به هزار بشکه خواهد رسید. در سال 2021 ، تولید به طور روزانه بدون تغییر خواهد ماند 730 در سطح هزار بشکه خواهد بود.[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید