اومایرا تگیوا: “بیش از 1000 نفر در سراسر کشور برای پیش بینی آب و هوا کار می کنند”

[ad_1]

“56 نفر در دفتر پیش بینی وزارت بوم شناسی و منابع طبیعی در باکو کار می کنند.”

این را رئیس سرویس ملی هواشناسی هوا اعلام کرد اومیرا تاگیوا او گفت.

وی گفت این کشور پیش بینی آب و هوا دارد 1000بیشتر از کارکنان:

وی گفت: “پیش بینی آب و هوا کار یک ناظر در دورترین روستا است.” متخصصان و ناظران ما در مکان های دشوار ، در مناطق کوهستانی مرتفع کار می کنند.[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید