انتصاب جدید به تیم ملی آذربایجان گزارش.ازیک جاسوس جدید به تیم ملی فوتبال آذربایجان منصوب شده است.

گزارش گزارش ، ایلگار گوربانوف بازیکن سابق تیم ملی این سمت را به عهده خواهد گرفت.

ایلگار گوربانوف در طول کار خود لباس های خزر لنکران ، قره باغ ، گابالا ، سومگایت و همچنین سیواسپور ، بولوسپور و مرسین ایدمان یوردو را در ترکیه به تن کرد.دیدگاهتان را بنویسید