اسکناس های CBA پس از دو سال وقفه بیش از 1 میلیارد منات بود

[ad_1]

امروز ارزش کل اسکناس در گردش در بانک مرکزی آذربایجان (CBA) نسبت به روز گذشته 100 میلیون منات یا 10.9 درصد افزایش یافته و از 920 میلیون منات به 1.020 میلیون منات رسید.

این گزارش به CBA اشاره دارد.

لازم به ذکر است که این رقم آخرین بار در دسامبر 2018 از 1 میلیارد منات فراتر رفت.[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید