استراتژی خصوصی سازی جدید در آذربایجان اجرا می شود

[ad_1]

برای اینکه بخش خصوصی ، به ویژه شرکت های کوچک و متوسط ​​به منبع اصلی رشد اقتصادی و اشتغال تبدیل شوند ، باید فضای کسب و کار به طور قابل توجهی بهبود یابد ، شفافیت در دادگستری افزایش یابد و از رقابت ناعادلانه جلوگیری شود.

بر اساس این گزارش ، این موضوع در “آذربایجان 2030: اولویت های ملی برای توسعه اقتصادی – اجتماعی” منعکس شده است که با حکم رئیس جمهور الهام علی اف تصویب شده است.

اشاره شد که یک استراتژی خصوصی سازی جدید و شفاف نیاز به اجرا دارد. بهره وری اقتصادی سازوکارهای ارتقا business مشاغل باید افزایش یابد. سیاست های مالیاتی و گمرکی باید ضمن تحقق فرصت های کافی برای اطمینان از هزینه های بودجه دولت ، موجب تحریک کارآفرینی شود.[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید