اتوبوس دیگری با کارت پرداخت خواهد کرد

[ad_1]


روند ادغام کرایه اتوبوس در مسیرهای عادی در سیستم تک کارت بدون پول مجدداً آغاز شده است.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید