آیت الله رئیسی با مراجع تقلید دیدار کرد

به گزارش فارس ، آیت الله سیدابراهیم رئیسی که با رأی دادن به عنوان رئیس جمهور به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد ، جمعه در سفر به شهر مقدس قم با برخی از علما و مراجع تقلید دیدار کرد.

رئیس جمهور منتخب در سفر خود به قم با آیت الله حسین نوری همدانی ، آیت الله جعفر سبحانی ، آیت الله سید محمد علی علوی گرگانی و آیت الله ناصر مکارم شیرازی دیدار و گفتگو کرد.

دیدگاهتان را بنویسید