آذریشیگ رنگی به ارزش 2 میلیون منات خریداری می کندAzerishig OJSC مناقصه آزاد برای خرید انواع رنگهای ضد الکتریسیته و سایر مواد شیمیایی را خلاصه کرد.

طبق پورتال واحد خریدهای دولتی ، برنده مناقصه Muradli-M LLC است.

به شرکت برنده 1.824.400 منات پرداخت می شود.دیدگاهتان را بنویسید