آذربایجان واردات نفت را حدود 20٪ افزایش می دهد

[ad_1]

آذربایجان سال گذشته 82.6 به ارزش یک میلیون دلار 16.8 1000 تن کره و سایر محصولات لبنی را وارد می کند.

طبق کمیته گمرکات دولتی ، این مربوط به سال 2019 است. 11 میلیون دلار (15.4 ٪) و 2.8 حداقل لحن (19.8 ٪) بیشتر است.

در طول دوره گزارش ، واردات کره و سایر محصولات لبنی نمایانگر کل واردات آذربایجان است 0.52 ٪



[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید