آذربایجان امتحان بلیط شکار برگزار می کند

[ad_1]

“قرار است به زودی امتحانی برای تهیه بلیط شکار برگزار شود.”

این نظر توسط رئیس سرویس حفاظت از تنوع زیستی در وزارت بوم شناسی و منابع طبیعی (MENR) بیان شد. فیرودین علی اف او در “ساعت خبره” گفت.

به گفته وی ، هنوز تاریخ مشخصی تعیین نشده است: “اما ماه آینده می توان درخواست داد و شرایط را یاد گرفت.”[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید